Regulamin XLVIII Konkursu Redakcji „Hodowcy Gołębi Pocztowych” im. Eugeniusza Szula `2023

Hodowca 5/2023  Konkurs Redakcji

Ogłaszamy Konkurs Redakcji „Hodowcy” im. Eugeniusza Szula na najlepsze lotniki i zespoły lotników
w 2023 roku dla prenumeratorów miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych”.

Hodowcy, którzy osiągną najlepsze wyniki, zostaną wyróżnieni pucharami (po trzy w każdej kategorii). Uhonorowanie zwycięzców Konkursu Redakcji odbędzie się podczas Wystawy Ogólnopolskiej w styczniu 2024 roku. Dodatkowo gołębie z grupy VI (po trzy najlepsze gołębie z każdej kategorii) zostaną przesłane do FCI i wezmą udział w konkursie na „Najlepszego Gołębia Świata”. Hodowcy trzech najlepszych gołębi na świecie w każdej z sześciu kategorii zostaną nagrodzeni na Olimpiadzie w Holandii w 2024 roku.

W konkursie obowiązują następujące zasady:

Hodowca, który chce wziąć udział w XLVIII Konkursie Redakcji musi być prenumeratorem miesięcznika „Hodowca” w 2023 roku w formie tradycyjnej lub cyfrowej.

Prenumerata tradycyjna

– do zgłoszenia gołębia należy bezwarunkowo dołączyć wydrukowany w „Hodowcy” i wypełniony kupon, który stanowi potwierdzenie uprawnienia do udziału w konkursie. Kupon musi być oryginalny, nie może być skanowany ani powielany w żaden sposób.

Prenumerata cyfrowa

wpłaty należy dokonać do 20 maja 2023 roku.

Każdy Hodowca zgłasza swoje najlepsze wyniki w oparciu o obowiązujące listy konkursowe.
Maksymalna liczba lotów to 14, loty zaplanowane w weekendy od 29 kwietnia 2023 roku do 30 lipca 2023 roku (zgodnie z §3 Regulaminu MP w Kategoriach na 2023 rok).
Przy zgłaszaniu ankiet, które muszą być obowiązkowo potwierdzone przez Zarządy Oddziałów i Okręgów, należy dołączyć plan lotów oraz zbiorcze zestawienie przesłanych wyników.
W ankiecie zgłoszeniowej prosimy o podanie dokładnego adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Właściciele najlepszych lotników i zespołów lotników w skali kraju zostaną wyłonieni w oparciu o dokumentację wyników każdego gołębia.

Nieprzekraczalny termin wysłania dokumentacji wraz z planem lotów – 30 września 2023 roku.

Wszystkie uznane wyniki hodowców zostaną opublikowane w miesięczniku „Hodowca”, natomiast w grupie VI opublikowanych zostanie po 30 najlepszych wyników
z każdej kategorii.

Najlepsze lotniki roku 2022 będą sklasyfikowane w następujących grupach:

I D – samczyki dorosłe. Podstawowym kryterium zakwalifikowania do tej grupy jest zdobycie w sezonie minimum 12 konkursów, na listach konkursowych ujmujących każdorazowo 20% startujących gołębi.
II D – samiczki dorosłe. Osiągnięcia lotowe jak w grupie I D.
III R – samczyki roczne (roczniaki). Zdobycie minimum 10 konkursów w sezonie lotowym, na bazie 20%.
IV R – samiczki roczne. Osiągnięcia lotowe jak w grupie III R.
V Z – zespół lotników 20232. Każdy hodowca typuje do zespołu 10 swoich najlepszych lotników z „50”, niezależnie co do płci i wieku. Pozostawiamy hodowcom dowolność w zestawianiu drużyny. Zwycięski zespół może mieć maksymalnie 140 konkursów (10 ptaków z kompletem konkursów). Do prezentacji przyjmujemy zespoły, które zdobyły minimum 80 konkursów.
VI – gołębie w kategoriach: „Krótki dystans”, „Średni dystans”, „Długi dystans”, „Młode”, „Roczne”, „All round”, „Maraton”, „Super Maraton”

KategoriaKilometrażLiczba konkursów wg koef.Minimum km
Krótki dystans95-4205750
Średni dystans285-63041400
Długi dystans>47531500
Młode>953450
Roczne>955750
All round 61750
 od 95 do 4202 do 3 
od 285 do 630 2 do 3
>475 1 do 2
Maraton>70021400
Super Maraton>85521800

W grupie VI gołąb może być zgłoszony tylko do jednej kategorii.

Warunki konkursu:

Przy równej liczbie konkursów o kolejności umieszczania gołębi w grupach od I do V decyduje suma konkursokilometrów.
O wynikach gołębi w grupie VI decyduje suma koeficjentów.
a) Dokumentację wyników każdego ptaka stanowi osobny arkusz formatu A4 (wielkości strony „Hodowcy”).
b) Dokumentacja zespołu lotników składa się z indywidualnych zgłoszeń poszczególnych ptaków oraz zestawienia zbiorczego całego zespołu.

Na tej stronie wykorzystywane są ciasteczka w celu przechowywania danych, potrzebnych do prawidłowego działania witryny. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, zamknij kartę przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie View more
Akceptuj
error: Zawartość chroniona