Regulamin XLIX Konkursu Redakcji „Hodowcy Gołębi Pocztowych” im. Eugeniusza Szula `2024

Hodowca 4/2024  Konkurs Redakcji

Ogłaszamy Konkurs Redakcji „Hodowcy” im. Eugeniusza Szula na najlepsze lotniki i zespoły lotników w 2024 roku dla prenumeratorów miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych”.

Hodowcy, którzy osiągną najlepsze wyniki, zostaną wyróżnieni pucharami (po trzy w każdej kategorii). Uhonorowanie zwycięzców Konkursu Redakcji odbędzie się podczas Wystawy Ogólnopolskiej w styczniu 2025 roku.
Dodatkowo gołębie z grupy VI (po trzy najlepsze gołębie z każdej kategorii) zostaną przesłane do FCI i wezmą udział w konkursie na „Najlepszego Gołębia Świata”. Hodowcy trzech najlepszych gołębi na świecie w każdej z sześciu kategorii zostaną nagrodzeni na Olimpiadzie FCI w 2026 roku.

W konkursie obowiązują następujące zasady:

Hodowca, który chce wziąć udział w XLIX Konkursie Redakcji musi być prenumeratorem miesięcznika „Hodowca” w 2024 roku w formie tradycyjnej lub cyfrowej.

Prenumerata tradycyjna
do zgłoszenia gołębia należy bezwarunkowo dołączyć wydrukowany w „Hodowcy” i wypełniony kupon, który stanowi potwierdzenie uprawnienia do udziału w konkursie. Kupon musi być oryginalny, nie może być skanowany ani powielany w żaden sposób.

Prenumerata cyfrowa
wpłaty należy dokonać do 18 maja 2024 roku.

Każdy Hodowca zgłasza swoje najlepsze wyniki w oparciu o obowiązujące listy konkursowe. Maksymalna liczba lotów to 14, loty zaplanowane w weekendy od 27 kwietnia 2023 roku do 28 lipca 2024 roku (zgodnie z §3 Regulaminu MP w Kategoriach na 2024 rok).
Przy zgłaszaniu ankiet, które muszą być obowiązkowo potwierdzone przez Zarządy Oddziałów i Okręgów, należy dołączyć plan lotów oraz zbiorcze zestawienie przesłanych wyników. W ankiecie zgłoszeniowej prosimy o podanie dokładnego adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Właściciele najlepszych lotników i zespołów lotników w skali kraju zostaną wyłonieni w oparciu o dokumentację wyników każdego gołębia.
Nieprzekraczalny termin wysłania dokumentacji wraz z planem lotów – 30 września 2024 roku.
Wszystkie uznane wyniki hodowców zostaną opublikowane w miesięczniku „Hodowca”, natomiast w grupie VI opublikowanych zostanie po 30 najlepszych wyników z każdej kategorii.

Najlepsze lotniki roku 2024 będą sklasyfikowane w następujących grupach:

I D – samczyki dorosłe. Podstawowym kryterium zakwalifikowania do tej grupy jest zdobycie w sezonie minimum 12 konkursów, na listach konkursowych ujmujących każdorazowo 20% startujących gołębi.

II D – samiczki dorosłe. Osiągnięcia lotowe jak w grupie I D.

III R – samczyki roczne (roczniaki). Zdobycie minimum 10 konkursów w sezonie lotowym, na bazie 20%.

IV R – samiczki roczne. Osiągnięcia lotowe jak w grupie III R.

V Z – zespół lotników 2024. Każdy hodowca typuje do zespołu 10 swoich najlepszych lotników z „50”, niezależnie co do płci i wieku. Pozostawiamy hodowcom dowolność w zestawianiu drużyny. Zwycięski zespół może mieć maksymalnie 140 konkursów (10 ptaków z kompletem konkursów). Do prezentacji przyjmujemy zespoły, które zdobyły minimum 80 konkursów.

VI – gołębie w kategoriach: „Krótki dystans”, „Średni dystans”, „Długi dystans”, „Młode”, „Roczne”, „All round”, „Maraton”, „Super Maraton”

KategoriaKilometrażLiczba konkursów wg koef.Minimum km
Krótki dystans95-4205750
Średni dystans285-63041400
Długi dystans>47531500
Młode>953450
Roczne>955750
All round 61750
 od 95 do 4202 do 3 
od 285 do 630 2 do 3
>475 1 do 2
Maraton>70021400
SuperMaraton>85521800

W grupie VI gołąb może być zgłoszony tylko do jednej kategorii.

Warunki konkursu:

Przy równej liczbie konkursów o kolejności umieszczania gołębi w grupach od I do V decyduje suma konkursokilometrów.
O wynikach gołębi w grupie VI decyduje suma koeficjentów.
a) Dokumentację wyników każdego ptaka stanowi osobny arkusz formatu A4 (wielkości strony „Hodowcy”).
b) Dokumentacja zespołu lotników składa się z indywidualnych zgłoszeń poszczególnych ptaków oraz zestawienia zbiorczego całego zespołu.
c) Nazwisko i imię hodowcy należy podać w pełnym brzmieniu, bez skrótów. To samo dotyczy imienia i nazwiska ewentualnego drugiego hodowcy, współwłaściciela gołębia i współuczestnika lotów. Jeśli gołębnik prowadzony jest wspólnie z krewnym, na przykład z synem, wówczas należy podać także nazwisko i imię syna, a nie zastępować tych danych określeniem „i syn”, czy też „bracia”.
d) W rubryce 2 ankiety – zgłoszenia należy podać rzeczywisty wiek ptaka.
e) W rubryce 3 należy podać pełne określenie barwy upierzenia, bez skrótów i nazwy potocznej (gwarowej).
f) Płeć gołębia (rubryka 4) należy określić słowami: samiec lub samica oraz oznaczeniem: samiec 1:0, samica 0:1.
g) W rubryce 6 należy podać koeficjent i sumę konkursokilometrów z dokładnością do 3. miejsca po przecinku.
h) Wskazane jest podanie danych o pochodzeniu i charakterze lotnika, o jego istotnych zaletach i interesujących szczegółach z przebiegu jego życia.

Uwaga! W potwierdzonym przez oddział i okręg zestawieniu należy podać liczbę gołębi zgłoszonych do lotów na spisie przez właściciela zespołu.
Redakcja prosi o staranne przygotowanie dokumentacji, aby nie było konieczności odrzucenia żadnego liczącego się osiągnięcia lotowego oraz aby ułatwić nam szybkie opracowanie i publikację wyników Konkursu.

Wzory formularzy udziału w Konkursie można pobrać z portalu internetowego: www.pzhgp.pl

error: Zawartość chroniona
Na tej stronie wykorzystywane są ciasteczka w celu przechowywania danych, potrzebnych do prawidłowego działania witryny. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, zamknij kartę przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie View more
Akceptuj