Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności edycji internetowej miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych”, wydawanej przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu, ul. Dworcowa 5.

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych

Jako Wydawca edycji internetowej miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych” (dalej „HGP”), chronimy Państwa prywatność w trakcie korzystania z serwisów PZHGP, ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – wersja z 19 września 2019 r.; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), chronimy Państwa dane także od strony technicznej. Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

Polityka dotycząca plików „cookies”

1. W związku z udostępnianiem treści w serwisach PZHGP, stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznanie urządzenia Użytkownika, by zawartość serwisu została odpowiednio wyświetlona na danym urządzeniu. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • – utrzymywania sesji użytkowników serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • – sprawdzania, czy użytkownik ma opłaconą prenumeratę (jest to zapisywane do cookies na podstawie wpisu w bazie danych – usunięcie go spowoduje złą interpretację płatności użytkownika);

3. W ramach serwisu „HGP” mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. Serwis „HGP” korzysta z usług serwisu płatności dotpay  (przelewy 24), wykorzystującego pliki cookies.

5. Użytkownicy serwisu „HGP” mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przypadku zamiaru zmiany domyślnych ustawień, można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian, należy skorzystać z opcji „Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

6. Informujemy, że wiele plików „cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

Dane osobowe


1. Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie „HGP” jest stowarzyszenie Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu, ul. Dworcowa 5, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087738, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6271695402, REGON: 000807961. 

Podanie Państwa danych jest wymagane podczas logowania i wykupowania prenumeraty.

2. Dane zbierane przy rejestracji:
a) wymagane

  • – imię i nazwisko
  • – adres e-mail;

b) dodatkowe (fakultatywne)

  • – nazwa Oddziału PZHGP, do którego należy rejestrujący się w serwisie.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
a) dane uzyskane podczas rejestracji są wykorzystywane w trakcie logowania się do serwisu „HGP”
oraz opłacania prenumeraty; wyłącznie w tym celu i tylko w niezbędnym zakresie, dane te są przekazywane firmie obsługującej transakcje płatnicze dotpay (przelewy 24);
b) adres e-mail jest wykorzystywany do drugiego etapu bezpiecznego logowania;
c) dane osobowe są przetwarzane w celu sprawdzenia aktualności opłat abonamentowych oraz nabytego tą drogą uprawnienia do udziału w Konkursie Redakcji „HGP”;
d) dane osobowe i zdjęcia zawierające wizerunek osoby są wykorzystywane do redagowania artykułów w zakresie, w jakim wyraża na to zgodę osoba zainteresowana.

4. Informujemy, że uzyskane dane nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim.

5. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w czasie wyznaczonym przez dokonaną opłatę abonamentową.

6. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Prawa wymienione w pkt. 7. można zrealizować poprzez kontakt na adres mailowy: hgp@pzhgp.pl

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Usunięcie konta

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą panelu konta Użytkownika, pośrednictwem formularza kontaktu lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do obsługi portalu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Po usunięciu konta na wniosek Użytkownika, zostanie mu wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca usunięcie konta.Login i hasło


Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Zarządzanie kontem


Portal PZHGP daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do serwisu „HGP”, a także sam proces autoryzacji (logowania) do systemu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez PZHGP z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Ochrona transmisji


W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników:
a) dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
b) serwis korzysta ze zabezpieczeń wordpress;
c) przy logowaniu do serwisu stosowane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (każdy użytkownik musi podać kod, który przychodzi na email – po podaniu loginu i hasła)Kontakt z nami


Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu poprzez adres e-mail lub telefonicznie, dostępny na stronie http://pzhgp.pl/hgp

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności. Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronach http://pzhgp.pl.